وکیل دعاوی ملکی سعادت آباد

Placeholder

مجتمع قضایی صدر

مجتمع قضایی صدر تهران مجتمع قضایی صدر صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و خانواده مناطق ۳ و ۷ شهرداری را داراست در این مجتمع ۱۷ شعبه حقوقی، و تنها دو شعبه خانواده وجود دارد و ... ادامه مطلب

مجتمع قضایی خانواده 2

مجتمع قضایی خانواده 2 مجتمع قضایی خانواده ونک تهران، با عنوان مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران، یکی از دادگاه‌های تخصصی تهران است. دادگاه‌های تخصصی تهران، در اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تشکیل شده ... ادامه مطلب
Placeholder

مجتمع قضایی قدس

آدرس مجتمع قضایی قدس تهران تهران – بلوار سیمون بولیوار – بلوار انصار المهدی -روبروی دانشگاه سماء مجتمع قضایی قدس شماره تلفن مجتمع قضایی قدس تهران تلفن : ۴۴۳۷۰۲۸۲ دعاوی کیفری مناطق ۲۲ و ۲۱ ... ادامه مطلب