وکیل دعاوی ارث و وصیت در شمال تهران

مجتمع قضایی بعثت

مجتمع قضایی بعثت تهران مجتمع قضایی بعثت صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مناطق 16 و 19 شهرداری را داراست. آدرس مجتمع قضایی بعثت تهران تهران – ضلع شمالی ترمینال جنوب شماره تلفن مجتمع ... ادامه مطلب
Placeholder

مجتمع قضایی صدر

مجتمع قضایی صدر تهران مجتمع قضایی صدر صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و خانواده مناطق ۳ و ۷ شهرداری را داراست در این مجتمع ۱۷ شعبه حقوقی، و تنها دو شعبه خانواده وجود دارد و ... ادامه مطلب
Placeholder

مجتمع قضایی قدوسی

مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران یکی از قدیمی ترین مجتمع های قضایی تخصصی کیفری در تهران، مجتمع قضایی شهید قدوسی میباشد. این مجتمع قضایی قبلاً در خیابان کوه نور عباس آباد قرار داشت. سپس به ... ادامه مطلب

مجتمع قضایی خانواده 2

مجتمع قضایی خانواده 2 مجتمع قضایی خانواده ونک تهران، با عنوان مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران، یکی از دادگاه‌های تخصصی تهران است. دادگاه‌های تخصصی تهران، در اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تشکیل شده ... ادامه مطلب
Placeholder

مجتمع قضایی قدس

آدرس مجتمع قضایی قدس تهران تهران – بلوار سیمون بولیوار – بلوار انصار المهدی -روبروی دانشگاه سماء مجتمع قضایی قدس شماره تلفن مجتمع قضایی قدس تهران تلفن : ۴۴۳۷۰۲۸۲ دعاوی کیفری مناطق ۲۲ و ۲۱ ... ادامه مطلب