بهترین وکیل ولنجک

درباره ظَهر نویسی (پشت نویسی) اسناد تجاری

درباره ظَهر نویسی (پشت نویسی) اسناد تجاری چک، سفته و برات ، مهم ترین  اسناد تجاری  مورد استفاده انسان متمدن امروزی می باشد. یکی از مهم ترین ویژگی های اسناد تجاری، آسان بودن نقل و انتقال این اسناد ... ادامه مطلب

دادگاه ویژه شاهد

دادگاه ویژه شاهد یکی از اقشاری که حق بسیار بزرگی بر گردن جامعه ایران دارد، خانواده شهداست. دادگاه ویژه شاهد در راستای حفظ کرامت خانواده های شهدا در پرونده های خانواده، یکی از شعب ویژه ... ادامه مطلب