وکیل فروش مال غیر سعادت آباد | وکیل انتقال مال غیر سعادت آباد


فروش مال غیر چیست و چه مجازاتی دارد؟

آنچه مسلم است این است که مالک یا متصرف قانونی هر مالی، اختیار آن مال را دارد و می تواند بنا به قوانین از آن استفاده نموده و نسبت به آن رفتار کند. بنابراین فروش، انتقال، اجاره و …. هر مالی تنها در اختیار صاحب آن مال است. اما حالاتی وجود دارد که فردی بدون اطلاع صاحب مال، اقدام به انتقال آن به دیگری می نماید یا به عبارتی به جرم فروش مال غیر دست می زند.

این جرم از آن لحاظ کیفری محسوب می شود که علاوه بر آسیب خصوصی به مالک شیء، نظم و آرامش جامعه را به هم زده و جنبه عمومی جرم نیز قابل بررسی است. قانون برای این جرم مجازات هایی در نظر گرفته است. مجازات حبس از ۷-۱ سال، پرداخت مبلغ مال معادل مال، برگرداندن مال به صاحب مال و محرومیت مادام العمر از مشاغل دولتی از جمله مجازاتی است که قانون برای این جرم در نظر گرفته است.

فروش مال غیر در قانون مجازات جدید

در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، فرد منتقل کننده مال غیر، در حالی که می داند این مال متعلق به کسی دیگر است، و به صورت غیر قانونی این کار را انجام دهد، مشمول جرم کلاهبرداری شده و محکوم خواهد شد. در قانون جدید فروش مال غیر، علاوه بر رد مال و تأدیه خسارت، ضمانت اجرای کیفری نیز برای این جرم پیش بینی شد. همچنین به مرتکب جرم، صفت متقلب اطلاق شد.

ارکان جرم فروش مال غیر

از دیدگاه حقوق کیفری عمومی، هر جرم برای تحقق نیاز به سه رکن دارد: رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی. رکن قانونی جرم فروش و انتقال مال غیر در واقع همان ماده قانونی است که بر قانونی بودن مجازات جرم تأکید دارد. رکن مادی این جرم، بسیار قابل بسط است. زیرا مانند کلاهبرداری، امکان اغفال فرد زیان دیده وجود ندارد. در صورتی که این انتقال و فروش توسط قولنامه ای صورت پذیرد، آن قولنامه به عنوان رکن مادی جرم است.

رکن روانی جرم فروش مال غیر بر عمدی و مقرضانه بودن آن تأکید دارد. قانون گذار خود عمدی بودن این جرم را تأیید نموده است زیرا در تعریف این جرم از اصطلاح “علم انتقال دهنده به مالکیت مال به غیر” نام برده است. تکلیف خریدار مال غیر نیز طبق همین رکن روانی تعیین می شود. یعنی اگر وی علم بر این نداشته باشد که این مال مربوط به شخص دیگری است، مقصر شناخته نمی شود در غیر اینصورت وی نیز مجرم است.

فروش مال غیر در اموال مشاع، اگر بیش از سهم شخص فروشنده باشد و بدون اذن سایر شرکاء یا صاحب سهم انجام پذیرد، نیز جرم محسوب می شود.

دعوای فروش اموال غیر

برای اقامه دعوای فروش اموال غیر، ابتدا باید شکایت کیفری طرح نمود. سپس دادسرای واقع در حوزه محل وقوع جرم، مسئولیت رسیدگی به جرم را دارد. معمولاً این محل، همان دفترخانه ای است که انتقال سند در آن انجام شده است. پس از طرح دعوی در دادگاه، متهم نیز می تواند لایحه دفاعیه فروش مال غیر را به دادگاه ارائه نماید.

تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی

در معامله فضولی، شخصی برای شخص دیگر بدون اینکه اذن یا نمایندگی داشته باشد، معامله می کند. این معامله ممکن است به صورت تملیکی یا عهدی باشد.

در انتقال مال غیر، فرد مجرم خود را به عنوان مالک مال معرفی می کند.

مجازات فروش مال غیر

در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی به مجازات این جرم اشاره شده، بر طبق این ماده فرد منتقل کننده مال غیر، در حالی که می داند این مال متعلق به کسی دیگر است، و به صورت غیر قانونی این کار را انجام دهد، مشمول جرم کلاهبرداری شده و محکوم خواهد شد. در قانون سال ۱۳۹۰ فروش مال غیر، علاوه بر رد مال و تأدیه خسارت، ضمانت اجرای کیفری نیز برای این جرم پیش بینی شد و به مرتکب جرم، صفت متقلب اطلاق شد. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره‌ی ثبت یا دفتر اسناد یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد.

بررسی جرم انتقال مال غیر

هر مالکی نسبت به مال خود حق مالکیت دارد. این بدان معنی است که دیگران حقی نسبت به تصمیم گیری و اقدام نسبت به سرنوشت آن مال ندارند و انتقال و فروش و واگذاری آن مال تنها با اجازه مالک قابل انجام است. در مواردی پیش می آید که فردی بدون اجازه و اطلاع مالک، اقدام به عمل نسبت به مال وی می نماید. به طور مثال، فردی ملک شریک یا خودروی همسرش را بدون اطلاع وی به فروش می رساند. در این صورت فرد فروشنده یا منتقل کننده مال، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. این انتقال اغلب از سوی افراد سودجو و منفعت طلب انجام می شود و مجازات های سنگینی در قانون برای آن در نظر گرفته شده است.

انتقال می تواند به صورت فروش، واگذاری با ودیعه و … باشد. در نتیجه اجاره مال غیر نیز جزو مصادیق جرم انتقال و فروش مال غیر به حساب می آید و قابل مجازات است.

انتقال مال غیر در قانون مجازات جدید

در قانون مجازات اسلامی ماده ۲۳۸، فرد مرتکب به جرم انتقال مال غیر را مشمول جرم کلاهبرداری شناخته است و رد مال و تأدیه خسارت مال باخته محکوم نموده است. در قانون جدید انتقال مال غیر علاوه بر مجازات های مذکور برای متهم این جرم که به عنوان متقلب نیز از آن یاد می شود، ضمانت های کیفری نیز برای این جرم در نظر گرفته شده است.

ارکان جرم انتقال مال غیر

جرم انتقال مال غیر، مانند هر جرم دیگری در صورت وجود سه رکن مادی، روانی و قانونی تحقق می یابد. ماده قانونی مذکور، بر قانونی بودن جرم فروش مال غیر تأکید دارد که رکن قانونی آن را تأمین می کند. رأی وحدت رویه در خصوص انتقال مال غیر در شماره ۵۹۴ نیز به رکن قانونی این جرم می پردازد. رکن مادی جرم انتقال و فروش مال غیر، در واقع هر سندی است که بر انتقال آن مال بدون اذن مالک دلالت نماید. همچنین تحقق رکن روانی یا معنوی این جرم به صورتی تحقق می یابد که عمدی بودن انجام عمل مجرمانه توسط متهم ثابت شود.

نقش دلال در جرم انتقال مال غیر

همکاری دلال با آگاهی از ارتکاب جرم فروش مال غیر، موجب تعقیب وی به عنوان شریک جرم یا معاون جرم می شود. تعقیب و مجازات دلال، که تنها در صورت علم وی به جرم، امکان پذیر بوده و در صورت اثبات شراکت دلال، امکان توقیف اموال وی نیز وجود دارد. یکی از موارد مشارکت دلال در جرم به این صورت است که به طور مثال می تواند حین معامله، ملک فردی غیر از فروشنده معامله را که دارای ارزش بیشتری است، حین معامله به خریدار معرفی نموده و وی را ترغیب به خرید ملک مذبور می نماید. در نهایت با دریافت حق دلالی، اقدام به تنظیم قولنامه می نماید.

توقیف اموال دلال

در صورت اثبات شراکت دلال در جرم، می توان اقدام به توقیف اموال وی نمود و از آن برای جبران خسارت زیان دیده استفاده نمود. در صورتی که دلال از رد مال به فرد خسران دیده امتناع کند، در صورتی که عسر متهم اثبات نشود، دادگاه می تواند طی درخواست مالباخته متهم را تا زمان رد مال بازداشت نماید. زمان این بازداشت می تواند بیشتر از زمان تعیین شده در حکم محکومیت وی باشد.

تفاوت انتقال و فروش مال غیر و کلاهبرداری

فرض کنید خانمی مالک یک خودرو یا خانه باشد و شوهر وی بدون اطلاع زن، این خودرو را بفروشد؛ چنین وضعی را انتقال مال دیگری می‌گویند. دو دلیل باعث به‌وجود آمدن چنین وضعی می‌شود:

۱. اشخاص سودجو با سوءاستفاده از موقعیت‌هایی که برایشان پیش می‌آید مال دیگران را منتقل می‌کنند.
۲. اشخاص به دلیل ناآگاهی از قانون مبادرت به انتقال اموال منقول یا غیرمنقول دیگران می‌کنند.

در هر دو صورت، انتقال مال دیگران، جرم است و مرتکب آن به مجازات‌های سنگینی محکوم می‌شود.

انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است. بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است و رد مال به صاحبش.

اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف باشد؛ مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و… دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.

مدارک لازم برای طرح دعوای انتقال مال غیر

برای اقامه شکایت فروش مال غیر، علاوه بر مدارک شناسایی معمول، به اسناد و مدارکی جهت اثبات جرم انتقال مال غیر نیز نیاز است.

در صورت بروز در زمینه انتقال مال غیر و نیاز به تنظیم لایحه دفاعیه انتقال مال غیر، می توانید از مشاوره های وکیل کیفری مورد اطمینان خود در گروه وکالت دعاوی کیفری  از طریق تماس تلفنی با شماره 09121144321بهره مند شوید.

شماره و آدرس دفتر وکیل حرفه ای دعاوی کیفری در تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های فروش و انتقال مال غیر تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل فروش و انتقال مال غیر در تهران به ادرس تهران ، سعادت آباد ، از مشاوره وکیل متخصص فروش و انتقال مال غیر  استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09121144321 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل پایه یک دادگستری در تهران در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

وکالت دعاوی کیفری

وکیل جرم فروش مال دیگران در تهرانوکیل حرفه ای جرم فروش مال غیر در تهرانوکیل فروش مال غیر سعادت آباد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *