وکالت دعاوی حقوقی سعادت آباد | وکیل حقوقی


وکیل حقوقی در تهران

در دعوای حقوقی سه فاکتور زمان ، هزینه و نتیجه مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار می باشند و هر سه فاکتور به رعایت مقررات شکلی و ماهوی در تنظیم دادخواست و اقامه دعوا بستگی دارد استفاده از تخصص وکیل حقوقی باعث می گردد تا اصحاب دعوا از اتلاف وقت و هزینه وهمچنین تضییع حق مصون بمانند.

 

وکیل حرفه ای دعوای حقوقی

امروزه به دلیل پیشرفت جوامع و توسعه روابط و مناسبات افراد با یکدیگر، زمینه بروز اختلاف و لزوم مراجعه به دادگستری برای حل و فصل آن نیز بیشتر شده است به همین دلیل اختلافات و دعاوی حقوقی که بیشتر ناظر بر نقض تعهد قراردادی یا موجد مسوولیت می باشند فراوان و متنوع شده است و به همین دلیل وکلای دادگستری و قضات دادگاه نمی توانند واجد تخصص لازم در همه زمینه ها باشند و این واقعیت ایجاب می کند که هر یک برخی از امور حقوقی را به صورت تخصصی و حرفه ای انجام دهند.

دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .

دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شور ها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد .

پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.

مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.

پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.

چنان چه حکم داگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.

 

اهمیت علت مراجعه به وکیل خوب حقوقی در تهران

گستردگی پرونده های حقوقی باعث گردیده است که دادگستری تهران با طرح انواع دادخواست های مختلف مواجه گردد دعوای حقوقی بر اساس خواسته مطرح می گردند و رعایت شرایط شکلی دادخواست امری الزامی می باشد که در صورت جهل به آن و رعایت نکردن آن از سوی اصحاب دعوی ممکن است علاوه براینکه دادخواست های آنها در مرجع قضایی مورد پذیرش قرار نگیرد موجب اتلاف وقت و سرمایه وحتی در بعضی از مواقع با عدم طرح مجدد دادخواست مواجهه گردد.

مراجعه به وکیل حقوقی تهران باعث می گردد که تا وکیل پایه یک دادگستری به پشتوانه توانایی علمی خویش و با بهره گیری از تجربه و سابقه کاری در طرح انواع دادخواست ها و دفاع از دعوای حقوقی، تمامی الزامات قانونی را مورد توجه قرار دهد و از این طریق نتیجه مطلب موکلین را تضمین نمائید.

امید لاهیجانی نژاد  وکیل پایه یک دادگستری، آمادگی قبول پرونده های حقوقی را دارد تا به این ترتیب از ضایع شدن حقوق افراد جلوگیری کند.

نیاز به گرفتن مشاوره از یک وکیل مجرب دارید؟

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

تفاوت امور حقوقی و کیفری چیست؟

تقسیم بندی کلی که در حقوق وجود دارد تقسیم موضوعات و دعاوی به امور حقوقی و امور کیفری است.

امور حقوقی عمدتاً مربوط به امور قراردادها و مسئولیت های مدنی است. مسئولیت مدنی، مسئولیت های غیر قراردادی ناشی از فعل و ترک فعل شخص است. گاهی عمل شخصی منجر به ورود ضرر یا خسارت به دیگری میشود. در اینجا شخص مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت مدنی عمدتاً در قالب اتلاف و تسبیب و غصب و … متبلور میشود. بنابراین امور حقوقی انواع متعدد تعهدات ناشی از قرارداد ها و مسئولیتهای مدنی را شامل میشوند. به طوری کلی در امور حقوقی کاری با مجرمانه بودن عمل و اعمال مجازات نداریم. موضوع بحث صرفاً تعهدات افراد در مقابل هم و مسئولیت مدنی افراد است.

در امور کیفری موضوع بحث این هست که اولاً آیا اقدام شخص بر اساس قانون جرم محسوب میشود. ثانیاً قانون چه مجازاتی مانند حبس یا جزای نقدی یا شلاق را برای مجرم تعیین نموده است. ثالثاً در صورت جرم بود عمل تقاضای اعمال مجازات مرتکب از مراجع ذیصلاح در امور کیفری مطرح میشود.

با این ترتیب وکیل تخصص در امور حقوقی در موضوعات حقوقی که در فوق اشاره شد تخصص دارد. پروندهای متعددی را در زمینه امور حقوقی به سرانجام رسانده است و اشراف کامل به امور حقوقی دارد.

 

انواع وکالت در دعوای حقوقی:

وکیل تعیینی: همان طور که از نام آن مشخص می باشد در این نوع وکالت هریک از اصحاب دعوا برای اقامه دعوا و تعقیب و دفاع از آن به دفتر وکیل پایه یک دادگستری در تهران مراجعه می کنند و پس از توافق نهایی با وی قرارداد وکالت تنظیم می نمایند.

وکیل معاضدتی: در صورتی که فرد تمکن مالی جهت استفاده از خدمات حقوقی وکیل نداشته باشد می تواند به کانون وکلای تهران مراجعه کند و کانون در صورت احراز شرایط، به وی وکیل معاضدتی معرفی می کند و در وکالت معاضدتی پرداخت حق الوکاله به وکیل الزامی نمی باشد
مطابق ماده 33 قانون وکالت وکلای دادگستری موطفند که سالانه سه وکالت معاضدتی را قبول نمایند.

مشخصات وکیل حقوقی :

1- آشنایی با چگونگی تهیه‌ی دادخواست های حقوقی و درج مندرجات در آن جهت تقدیم به دادگاه حقوقی

2- نحوه پرداخت هزینه‌ های مربوط به دادرسی

3- مهلت‌های محدود قانونی برای حضور در دادگاه و انجام دفاعیات

4- آشنایی کامل با نحوه استفاده از قرارهای مختلف در دادگاه‌ها

5- اطلاع از مهلت‌های محدود قانونی برای اعتراض به آراء دادگاه حقوقی

6- آشنایی کامل درباره چگونگی انجام مراحل تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و واخواهی از آراء دادگاه ‌ها

 

در چه مواردی وکیل نمی تواند وکالت نمائید:

عزل وکیل توسط موکل
استعفای وکیل
فوت وکیل یا موکل
ممنوع شدن و یا تعلیق شدن وکیل از وکالت

 

حق الوکاله وکیل حقوقی در تهران

میزان حق الوکاله وکیل حقوقی در تهران با توجه اهمیت موضوع اختلاف و زمان رسیدگی و همچنین ادله و مستندات طرفین معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

در صورتی که قرادادی خصوصی فی مابین وکیل و موکل وجود نداشته باشد حق الوکاله بر اساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب 1398 تعیین می گردد.

مهمترین دعاوی حقوقی در تهران

امور قراردادی: تنظیم قرارداد، فسخ قرارداد مبایعه نامه ، ابطال قرارداد مبایعه نامه، الزام به انجام تعهد، تنفیذ وصیت، ابطال صلح نامه، هبه ، مطالبه خسارات قراردادی…

امور ملکی: اثبات وقوع عقد بیع ، اثبات مالکیت ، خلع ید، رفع تصرف عدوانی، تخلیه عین مستاجره، ارث، اخذ سند تفکیکی ، الزام به تنظیم سند رسمی و…

امور بانکی: ابطال قراردادهای مشارکت مدنی، مطالبه وجه ، استرداد مدارک و قرارداد از بانک، ابطال اجرائیه بانکی،ابطال قراردادرهنی، ابطال مضاربه و….

امور شرکت ها: اثبات شراکت، انحلال شراکت، ثبت شرکت، ثبت تغییرات شرکت، ابطال مصوبات هیات مدیره شرکت و…..

وصول مطالبات: چک، سفته، خسارات قراردادی یا وجه التزام، اجرت المثل و….

معاملات: خرید و فروش، اجاره و رهن،قرض، ضمانت و وکالت …

مسائل مربوط به حقوق مالکیت خصوصی افراد نسبت به اموالشان، مطالبه‌ی خسارت افراد، حقوق خانواده ( نکاح، طلاق، مهریه و نفقه)

مسائل مربوط به انحصار وراثت و …

البته به طور معمول وکیل حقوقی، در تعداد کمی از امور حقوق خصوصی که در آن تبحر داشته باشد فعالیت می کند؛ مانندوکیل مهریه، وکیل املاک، وکیل کلاهبرداری و ….
بهره گیری از مشاوره یک وکیل حقوقی تنها محدود به زمان وقوع مشکل نیست بلکه پیش از وقوع اختلاف نیز می توانید با وکیل دادگستری مشورت کنید تا از بروز مشکلات جلوگیری کنید.

مهمترین دعاوی حقوقی در تهران

امور قراردادی: تنظیم قرارداد، فسخ قرارداد مبایعه نامه ، ابطال قرارداد مبایعه نامه، الزام به انجام تعهد، تنفیذ وصیت، ابطال صلح نامه، هبه ، مطالبه خسارات قراردادی…

امور ملکی: اثبات وقوع عقد بیع ، اثبات مالکیت ، خلع ید، رفع تصرف عدوانی، تخلیه عین مستاجره، ارث، اخذ سند تفکیکی ، الزام به تنظیم سند رسمی و…

امور بانکی: ابطال قراردادهای مشارکت مدنی، مطالبه وجه ، استرداد مدارک و قرارداد از بانک، ابطال اجرائیه بانکی،ابطال قراردادرهنی، ابطال مضاربه و….

امور شرکت ها: اثبات شراکت، انحلال شراکت، ثبت شرکت، ثبت تغییرات شرکت، ابطال مصوبات هیات مدیره شرکت و…..

وصول مطالبات: چک، سفته، خسارات قراردادی یا وجه التزام، اجرت المثل و….

معاملات: خرید و فروش، اجاره و رهن،قرض، ضمانت و وکالت …

مسائل مربوط به حقوق مالکیت خصوصی افراد نسبت به اموالشان، مطالبه‌ی خسارت افراد، حقوق خانواده ( نکاح، طلاق، مهریه و نفقه)

مسائل مربوط به انحصار وراثت و …

البته به طور معمول وکیل حقوقی، در تعداد کمی از امور حقوق خصوصی که در آن تبحر داشته باشد فعالیت می کند؛ مانندوکیل مهریه، وکیل املاک، وکیل کلاهبرداری و ….
بهره گیری از مشاوره یک وکیل حقوقی تنها محدود به زمان وقوع مشکل نیست بلکه پیش از وقوع اختلاف نیز می توانید با وکیل دادگستری مشورت کنید تا از بروز مشکلات جلوگیری کنید.

 

حقوق خانوداه

یکی از مسائل مهمی که برای آن باید به وکیل حقوقی مراجعه کرد مربوط به حقوق خانواده است در این مورد تنها در زمان بروز اختلاف لازم نیست که به وکیل مراجعه کنید بلکه حتی پیش از امضای عقدنامه می توان نسبت به مواردی که قرار است در عقدنامه درج شود از مشاوره یک وکیل حقوقی مجرب و با تجربه استفاده کنید تا در این راه شما را یاری دهد.

علاوه بر این پس از ازدواج در صورتی که زوجین به مشکل برخورند و برای ادامه زندگی نتوانند به توافق برسند مراجعه به وکیل مهریه مجرب می تواند از بروز مشکلات بیشتر در روند جدایی جلوگیری کند و در خصوص قوانین پیچیده ای که در حقوق خانواده وجود دارد افراد را یاری دهد.

از دیگر موضوعاتی که وکیل حقوقی می تواند مسئولیت پذیرش پرونده را در دست بگیرد، ورود خسارت به اموال افراد است. این موضوع از آن جهت اهمیت می یابد که در فقه اسلامی و قوانین، مالکیت افراد دارای ارزش و احترام است و اگر فردی به حقوق مالکانه ی دیگری تعدی کند یا به آن آسیب رساند، باید مسئولیت خسارت وارد آمده را قبول کند. برخی مواقع میزان خسارات وارده به حدی است که علاوه بر آنکه جرم انگاری درباره آن صورت می گیرد، مجازاتی نیز برای شخص در نظر گرفته می شود. برای مثال در صورتی که فردی اموال یا کالایی را از دیگری به عاریه بگیرد و سپس به آن مال آسیب بزند یا آن را از بین ببرد. در این شرایط، شخص موظف است که خسارت وارد آمده را جبران کند، علاوه بر آن با محرز شدن قصد مجرمانه، این شخص به جرم خیانت در امانت مستحق مجازات است و باید مجازات شود.

 

چند نکته در خصوص دعاوی حقوقی :

مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است.

بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.

چنان چه حکم قطعی گردیده باشد و حکم صادره ظرف قانون و شرع مقدس باشد می توان تقاضای فرجام خواهی نماید.

بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام حقوقی ارسال می گردد

به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است:

تقدیم دادخواست به دادگاه

باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی

ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد

ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی

جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف

انشاء رای (حکم – قرار )

واخواهی

تجدیدنظر خواهی

فرجام خواهی

اجرای حکم

ابزارهای وکیل متخصص حقوقی در تهران

یک وکیل خوب حقوقی در صورتی که در یک پرونده حقوقی در تهران اعلام وکالت نمود باید در دفاعیات خویش موراد زیر موراد زیر حتما مدنظر قرار دهد

بررسی موضوع در قوانین اصلی موجود: مانند قانون مدنی ، قانون تجارت
بررسی موضوع در قوانین مرتبط
بررسی موضوع در آرای وحدت رویه، اصراری، نظریه های مشورتی
بررسی موضوع در دکترین های حقوقی
بررسی موضوع در فقه
بررسی نظرها و عقاید دادگاه های بدوی و تجدیدنظر در خصوص مورد.

شماره و آدرس دفتر وکالت وکیل حقوقی سعادت آباد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی در تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی در تهران به ادرس تهران ، سعادت آباد ،  از مشاوره وکیل متخصص حقوقی استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09121144321  به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل پایه یک دادگستری در تهران در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

وکالتوکالت دعاوی حقوقی

وکیل تخصصی سعادت آبادوکیل تغییر نام در سعادت آباد تهرانوکیل تهدید سعادت آبادوکیل چک در سعادت آبادوکیل حقوقی سعادت آبادوکیل خوب کیفری سعادت آبادوکیل دعاوی حقوقی سعادت آبادوکیل متخصص حقوقی سعادت آباد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *