وکیل ارث و میراث

در مبحث ارث به دلیل تخصصی بودن موضوع وجود وکیل ارث با دانش حقوقی خاص خود بسیار تاثیر گذار است و در موارد گرفتن سهم الارث می تواند بسیار موثر باشد، وکیل ارث در موارد گوناگون وارد پرونده شده و از تخصص و تبحر خود استفاده می کند. باید توجه داشت پیچیدگی های پرونده های ارث گوناگون است، یک وکیل متخصص ارث با توانایی های حرفه ای خود به پیشبرد پرونده در سیستم قضایی کمک زیادی میکند. البته باید توجه داشت که سهم الارث در حالتهای گوناگون مختلف است برای مثال سهم زوج یا زوجه در حالتی که متوفی دارای فرزند باشد یا متوفی دارای فرزند نباشد در حالت اول زوجه یک چهارم و در حالت دوم یک هشتم ارث می برد. به دلیل همین پیچیدگی های خاص است که اغلب افراد نیاز به مشاوره حقوقی ارث و یا وکیل ارث برای مشاوره خاص در این زمینه هستند.

وکیل ارث در سعادت آباد

 امید لاهیجانی نژاد پایه یک دادگستری، در زمینه های اعم از ارث، کیفری، حقوقی، خانواده، ثبتی، چک، ملکی و غیره تخصص و تجربه ی کافی دارد و سالهاست که در این زمینه ها فعالیت دارد. این موضوع باعث آسان شدن انتخاب شما برای وکیل تخصصی شماست. پس از مراجعه به دفتر وکالت و بررسی اسناد ومدارک پرونده توسط وکیل متخصص و تنظیم قرارداد وکالت با هر یک از وکلای ما پیگیری تا روز اجرا توسط وکیل ادامه خواهد داشت.

امید لاهیجانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری، تا آخرین روز پیگیر پرونده های موکلین خواهد بود و تا جای که ممکن باشد حضور موکل ضرورتی ندارد و همه ی کارها از صفر تا صد پرونده با وکیل است و موکل با داشتن شماره تلفن وکیل خود و با توجه به در دسترس بودن وکیل در صورت هرگونه ابهام می تواند با وکیل خود تماس برقرار کند. موفقیت آمیز بودن پرونده های قبلی امید لاهیجانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری، باعث معرفی ما به دیگران شد ما اقدامات و فعالیت های خود را با انگیزه و هدفی بزرگتر به پیش می بریم.

مفهوم و معنی ورثه

ورثه به افرادی می گویند که وارث مال و اموال شخص فوت شده هستند که به مجموع این افراد وراث گفته می شود. به همین دلیل وراث قائم مقام فرد فوت شده هستند و از همین جهت می توانند در اموال متوفی تصرف کنند.البته باید توجه داشت که قبل از آنکه در اموال متوفی تصرف شود باید دیون مربوط به متوفی پرداخت شود و بعد از آن می توانند اداره اموال را بر عهده گیرند، به همین جهت ورثه تا قبل از اینکه دیون متوفی را پرداخت نکرده باشند، اجازه مالکانه را در اموال متوفی ندارند. در این زمینه بهتر است از حضور یک وکیل ارث با تجربه در تمامی مراحل در کنار خود بهرمند شوید.

چه کسانی از شخص فوت شده ارث می برند؟

مطابق ماده 861 قانون مدنی موجب ارث دو امر است:

الف) نسب

ب) سبب

قبل از مطالعه موارد زیر باید بدانید که شخصی از متوفی ارث میبرد که در زمان فوت او زنده بوده باشد.

کسانی که از شخص متوفی ارث میبرند:

الف) کسانی که نسبت خونی (نسبی) با متوفی دارند و به سه طبقه تقسیم میشوند:

طبقه اول: پدر ومادر، فرزندان، فرزندانِ فرزندان هرچقدر پایین رود.

طبقه دوم: اجداد، خواهر و برادر و فرزندانِ خواهر و برادر.

طبقه سوم: عمه ها و عموها، دایی ها و خاله های متوفی و فرزندانِ آنها.

ب) کسانی که رابطه سببی با هم دارند( زن و شوهر)

نکته: در بین این طبقات اگر از طبقه اول کسی باشد دیگر طبقات بعدی ارث نمیبرند برای مثال اگر شخصی که فوت کرده در زمان وفات پدر و مادرش یا هر یک از فرزندانش زنده باشد دیگر طبقه دوم و سوم ارث نخواهند برد.

در این بین باید دانست که زن وشوهر نیز ورثه یکدیگر محسوب می شوند و از همدیگر ارث میبرند، لازم به ذکر است که زن و شوهری که ازدواج دائمی دارند از یکدیگر ارث میبرند و در ازدواج موقت ارث وجود ندارد (ماده 940 قانون مدنی).

اگر مردی بیشتر از یک زن دائم داشته باشد آیا همگی زنها از مرد ارث میبرند؟

بله همگی ارث میبرند. مطابق قانون مدنی زن یک هشتم از شوهر ارث میبرد و اگر زن متعدد داشته باشد یک هشتم کل اموال به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود( ماده 913و 942 قانون مدنی).

اگر متوفی پدر و مادر و فرزند و همسر داشته باشد آیا همسر که جز طبقه اول نمیباشد از شوهر ارث میبرد؟ اگر طبقه اول نباشد و طبقه دوم باشد و متوفی همسر نیز داشته باشد آیا همسر با طبقه دوم ارث میبرد؟ اگر طبقه اول و دوم نباشد و طبقه سوم باشد و متوفی همسر نیز داشته باشد همسر با طبقه سوم ارث میبرد؟

همسر متوفی (زن و شوهر) در کنار همه طبقات همزمان ارث میبرند، همسر جزء لاینفک در ارث محسوب میشود و در صورت وجود هرکدام از طبقات همسر نیز همراه با آنها ارث میبرد. بطور مثال اگر مردی فوت کند و همسر و فرزند و پدرو مادر داشته باشد همسر او و بقیه این اشخاص که جز طبقه اول هستند ارث میبرند و طبقات بعدی از ارث محروم میشوند.

محاسبه تقسیم ارث

بر اساس قانون، میزان سهم الارث هر یک از وراث در هر طبقه تعیین شده است و هر شخص به همین میزان ارث می برد که عبارتند از : مادر ، زوج ، زوجه (جدول اول)
افرادی که به فرض و به قرابت ارث می برند : ابتدا ارث افراد فرض بر تقسیم می شود اگر از اموال متوفی مالی باقی ماند به افراد صاحبان قرابت می دهند که عبارتند از : فرزند دختر و پسر متوفی ، خواهر و برادر متوفی و… (جدول دوم)

وارث توضیحات سهم الارث
مادر میت بیش از یک برادر یا فرزند نداشته باشد

میت 2 برادر یا 4 خواهر یا فرزند داشته باشد.

یک سوم

یک ششم

زوجه(زن) اگر همسر فوت شده اش فرزند نداشته باشد.

اگر که همسر فوت شده اش فرزند داشته باشد.

یک چهارم

یک هشتم

زوج(مرد) همسر فوت شده  زوج فرزند نداشته باشد.

همسر فوت شده  زوج فرزند داشته باشد.

یک دوم

یک چهارم

(جدول اول)

وراث سهم الارث
در صورتیکه میت تنها یک فرزند دختر داشته باشد. یک دوم
اگر تنها یک خواهر پدری یا پدرومادری داشته باشد. یک دوم
اگر میت دو دختر یا بیشتر وبدون فرزند پسر باشد. دو سوم
در صورت داشتن دو یا تعداد بیشتری خواهر پدری یا پدری مادری و بدون هیچ برادری. دو سوم
در صورت داشتن خواهران و برادران مادری متعدد یک سوم
پدر در صورتی که میت فرزند داشته باشد. یک ششم
در صورت داشتن  یک خواهر یا یک برادر مادری یک ششم

(جدول دوم)

تقسیم ارث مادر

طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی در خصوص تقسیم ارث مادر، در صورتیکه مادر فوت کند و ابوین او (پدر و مادر) نیز فوت کرده باشند و یک یا چند فرزند داشته باشد ترکه مادر به شرح ذیل بین وارث تقسیم می‌شود.

چنان چه فقط یک فرزند داشته باشد چه پسر باشد چه دختر باشد تمام ترکه مادر به او می‌رسد.
اما اگر اولاد متعددی داشته باشد که همه پسر باشد یا همه دختر ترکه مادر با السویه بین آنها تقسیم می‌شود. اما اگر اولاد متعددی داشته باشد و بعضی از آنها پسر و بعضی از آنها دختر باشند پسر دو برابر دختر ارث می‌برد.

ترکه چیست؟ کلیه اموال و حقوق و دارایی قابل انتقال باقی مانده از متوفی است.

محرومیت از ارث

در قانون مدنی به طور مشخص آمده است که چه کسانی از ارث محروم میشوند یا چه چیزی باعث محرومیت از ارث میشود.مثلا کسی مورث خود را بکشد قاتل محروم از ارث میشود، ورثه اگر کافر باشد و شخص فوت شده مسلمان باشد کافر از مسلمان ارث نمیبرد. زنا زاده از پدر و مادر طبیعی خود و اقوام آنها ارث نمیبرد، بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرد.

آیا پدر و مادر میتوانند فرزندان خود را از ارث محروم کنند؟

خیر ، باید گفت قواعد ارث از قواعد امری است و کسی نمیتواند برخلاف آن عمل کند طبق ماده 837 قانون مدنی کسی نمیتواند به موجب وصیت فرزند خود یا هر یک از ورثه را از ارث محروم کند و اگر چنین وصیتی هم شده باشد وصیت باطل است.

تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر

مطابق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهریه میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند، با توجه به قانون مدنی اگر زنی قبل از فوت شوهر مهریه خود را نگرفته باشد بعد از فوت شوهر مهریه را از دارایی شوهر فوت شده میگرد، طبق ماده 226 قانون امور حسبی مهریه زن دینی بر ذمه شوهر است و زن برای دریافت مهریه خود از دارایی شوهر نسبت به طلبکاران حق تقدم دارد.

اگر زن مهریه خود را بعد از فوت شوهر از ماترک(دارایی) شوهر بگیرد از ارث یک هشتم محروم میشود؟

خیر زن در صورت فوت شوهر هم مهریه و هم ارث یک هشتم خود را دریافت میکند.

تقسیم ارث

حصر وراثت شیوه ای است که به وسیله آن ورثه متوفی مشخص میشود و در نتیجه تقسیم ارث به سهولت انجام میشود. مطابق ماده 300 قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها میتواند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد». با توجه به مفهوم ماده 300 ابتدا باید ورثه مشخص شود و بعد ارث بین آنها تقسیم شود و طریق قانونی تعیین ورثه حصر وراثت است .

پس بعد از فوت شخص ابتدا ورثه تعیین میشود، تعیین ورثه با حصر وراثت و گرفتن گواهی حصر وراثت به عمل می آید ولی در عمل ممکن است حصر وراثت صورت نگیرد و وراث با توافق ارث را بین خودشان تقسیم کنند و هیچگاه هم مشکلی پیش نیاید. ولی از نظر قانون و اعتبارات قانونی حصر وراثت باید انجام گیرد.

درخواست تقسیم ورثه را چه کسانی میدهند؟

ارث بین ورثه متوفی تقسیم می شود و اما چه کسانی می توانند درخواست تقسیم ورثه را دهند :

1) هر یک از ورثه حق درخواست تقسیم سهم خود را دارد.

2) ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد.

3) امین غایب و جنین.

4) کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده.

5) موصی له و وصی راجع به موصی به که وصیت به جز مشاع از ترکه شده (ماده 301 قانون امور حسبی).

درخواست تقسیم ارث باید کتبی باشد ، نام و مشخصات درخواست کننده و شخص فوت شده، ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود، و سهم هر یک معین شود.

حصر وراثت

هر یک از وراث سهم مشخصی از ارث دارند و برای دخل وتصرف در آن اول باید انحصار وراثت انجام شود، انحصار وراثت از طریق شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت فرد متوفی انجام می گیرد. شورای حل اختلاف با صدور گواهی انحصار وراثت این موضوع را اثبات می کند. برای رسیدگی به مسئله انحصار وراثت ضروریست انتشار آگهی حصر وراثت انجام پذیرد تا اگر وصیت نامه ای از متوفی موجود است به مراجع ذی صلاح تسلیم شود. همچنین اگرافرادی از متوفی طلب یا بدهی دارند باید به مراجع قضایی صلاحیت دارمراجعه و اطلاعات را ارائه دهند.

نحوه دریافت گواهی انحصار وراثت

برای دریافت گواهی انحصار وراثت در درجه اول باید به اداره ثبت احوال مراجعه شود تا موضوع فوت ثبت سیستمی شود و با باطل شدن شناسنامه گواهی فوت برای شخص فوت شده صادر شود. پس از صدور گواهی فوت تمامی اموال به ورثه انتقال می یابد و وراث برای تعیین سهم خود به دادگاه مراجعه کرده و گواهی انحصار وراثت را می گیرند. به دلیل ثبت نشدن هر یک از ورثه در گواهی انحصار وراثت ممکن است یکی از ورثه نسبت به سهم الارث اعتراض داشته باشد که در این صورت می تواند با کمک گرفتن از یک وکیل ارث و یا مشاوره حقوقی آنلاین اقدام لازم در این زمینه را انجام دهد.

وکیل ارث تخصصی

برای آنکه ورثه بتوانند ارث خود را دریافت کنند در درجه اول باید وارثیت آنان مورد تایید قرار بگیرد و همچنین سهم الارث آنان نیز معین شود. با انجام همه مراحل فوق موضوع انحصار وراثت به دادگاه ارجاع خواهد شد و دادگاه با صدور گواهی انحصار وراثت سهم هر یک از ورثه را تعیین می کند. وکیل ارث می تواند کلیه موضوعاتی که مرتبط به انحصار وراثت، تقسیم ترکه، امور مربوط به میراث و اموال متوفی است را وارسی کند و انجام دهد. گاهی وراث از لحاظ احساسی توانایی انجام امور مربوط به انحصار ورثه را ندارند، در این جاست که وکیل ارث این کارها را به جای ایشان به نحو احسن و سریع انجام میدهد. همانطور که اطلاع دارید مسائل مربوط به ارث و میراث از ظرافت خاصی برخوردار است و سهل انگاری یا عدم آگاهی از قوانین مربوط به آن می تواند باعث مشکلات گوناگون شود، به همین خاطر توصیه می شود در چنین حالتی از اطلاعات و تبحر وکیل ارث یا مشاورین حقوقی دلسوز استفاده کنید.

وکیل ارث و مزیت های آن

1. سالها تجربه و تبحردر پرونده های دعاوی ارث، مهر و موم ترکه، تحریر و تصفیه ترکه، گواهی انحصار وراثت و رضایت بخشی موفقیت آمیز از دیدگاه موکل
2. کوشش های حرفه ای وکلای با تجربه و ارائه بهترین راه کارهای تاثیر گذار در رسیدگی هر چه سریع تر پرونده به نتیجه مطلوب، توسط تفکر جمعی و امکان استفاده از چند وکیل خبره ارث همزمان بجای استفاده از یک وکیل
3. تسلط کامل وکلای خبره در این دفتر وکالت به قوانین مربوط به ارث

وکیل انحصار وراثت

تقسیم ارث برای بازماندگان بعضا ممکن است در بعضی از خانواده ها با درگیری ها و تنش هایی باشد برای جلوگیری از این معضلات شما عزیزان می توانید یک وکیل انحصار وراثت آنلاین در کنار خود داشته باشید تا از تنش ها و کنش های قوم و خویشی دور باشید. اصولا مشاوره با وکیل خبره یا مشاورین حقوقی میتواند به شما کمک فراوانی کند و در صورت نیاز با توافق همه اعضایی خانواده امکان انتخاب وکیل انحصار وراثت به صورت حرفه ای راهگشا باشد تا تمام مراحل رسیدگی به پرونده در کوتاهترین ترین مدت ممکن انجام گیرد وسهم هر شخص توسط دادگاه مشخص و وصول شود.

مبحث کاری وکیل انحصار وراثت رابطه نزدیک با بحث ارث دارد به همین دلیل یک وکیل انحصار وراثت، باید راجع به ارث و مباحث آن تسلط کامل داشته باشد. یکی دیگراز قوانین تخصصی وکیل انحصار وراثت، قانون امور حسبی است که بیشتر مسائل مربوط به ارث را در خود جای داده است.

وکیل دعاوی ارث و وصیت در سعادت آباد تهران

وکیل انحصار وراثت و تخصص های آن

موضوع مهمی که در ارتباط با یک وکیل انحصار وارثت خوب هست این است که یک وکیل انحصار وراثت خوب وکیلی است که به قوانین مالیاتی و از جمله مبحث مربوط به مالیات بر ارث تسلط کامل داشته باشد به این دلیل همانگونه که در مقالات دیگر مطرح شده در گرفتن گواهی انحصار وراثت قبل و بعد از سال ۱۳۹۵ تفاوت هایی گوناگونی مطرح است.

در خصوص اشخاصی که قبل از سال 13۹۵ فوت نموده اند در ارتباط با اخذ گواهی انحصار وراثت علاوه بر مراحل کلی اخذ اظهارنامه مالیات بر ارث جهت تقدیم به دادگاه صلاحیت دار لازم و ضروری است و در حقیقت وراث باید لیست مال و اموال متوفی را به اداره مالیات مربوطه ارائه دهد و اظهارنامه مالیات بر ارث را تکمیل نماید درصورتی که در مورد افراد فوت شده از ابتدای سال ۱۳۹۵ گرفتن اظهارنامه مالیات بر ارث برای انجام مالیات بر ارث نیاز نیست.

انحصار وراثت چیست؟

هنگامی که شخصی فوت می شود در درجه اول هزینه های کفن‌ و دفن و بدهی‌های متوفی پرداخته می شود، کسی نمی تواند در اموال وی دخل و تصرفی بداشته باشد. بعد از کسر هزینه ها و بدهی ها باقی‌مانده دارایی‌ میت بین وراث تقسیم می‌شود. باید توجه داشت تا زمانی که وراث به‌ صورت رسمی مشخص نشده باشند انجام نمی شود. به همین دلیل اولین قدم در تقسیم ارث وتعیین ورثه یا منحصر کردن ورثه به تعداد مشخصی از افراد است که به آن انحصار وراثت گفته می‌شود.

ضرورت گواهی انحصار وراثت

بدون گواهی انحصار وراثت، ورثه از نظر حقوقی نمی‌توانند در اموال متوفی دخل و تصرفی داشته باشند. زیرا تمامی مراجع رسمی فقط با این گواهی است که ورثه را می‌شناسند. سیستم قضایی تنها مرجعی است که صلاحیت انحصار وراثت را دارد، در حقیقت مرجع اصلی صدور گواهی انحصار وراثت دادگاه آخرین محلی است که متوفی در آن اقامت داشته است. ورثه پس از درخواست گواهی انحصار وراثت به شورای حل اختلاف می‌روند شورای حل اختلاف به این مساله رسیدگی کرده و مدارک لازم جهت انحصار وراثت را دریافت و پس از بررسی آنها در صورت تایید انحصار وراثت را گواهی می نمایید. پس از آن ورثه این اختیار را دارند که اموال را بین خودشان تقسیم کنند.

افرادی که می توانند تقاضای انحصار وراثت داشته باشند

ورثه متوفی و اشخاص ذی‌نفع این اختیار را دارند که به صورت کتبی در خواست گواهی انحصار وراثت داشته باشند. اشخاص ذی‌نفع کسانی هستند که از متوفی طلب دارند یا وصی او هستند یا از اثبات وراثت فرد دیگری سود می‌برند، در درخواست‌ نامه کتبی اطلاعات درخواست‌ کننده باید این مشخصات ذکر شود: نام و مشخصات کامل، محل اقامت، نسبت بین متوفی و وارث ذکر ‌شود و پس از بررسی آن توسط دادگاه به آن رسیدگی می شود.

مدارک لازم جهت درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

درخواست انحصار ورثه باید به صورت کتبی و شامل: نام ومشخصات کامل، اقامتگاه متقاضی و متوفی، همه ورثه و نسبت هر یک از ورثه با متوفی باید به همراه مدارک زیر به شورای حل اختلاف تقدیم شود.

1. شناسنامه و گواهی فوت متوفی صادر شده از سوی اداره ثبت احوال
2. پس از فوت متوفی و تایید پزشک مراتب از سوی اداره ثبت احوال ثبت می شود و شناسنامه متوفی باطل و همچنین گواهی فوت صادر می شود. ارائه اصل گواهی فوت و کپی آن به دادگاه نیز الزامی است.
3. کپی سند ازدواج همسر دائمی متوفی
4. فرم استشهادیه محضری
5. اسامی تمامی ورثه باید در فرم مخصوصی که به وسیله دادگاه به متقاضی داده می شود نوشته شود و توسط دو نفر از افرادی که وراث و متوفی را می شناسند امضا شود و نیز امضای افراد می باید به وسیله یکی از دفاتر اسناد رسمی مورد تایید قرار گیرد و گواهی به دادگاه تقدیم شود.
6. رسید گواهی مالیاتی
7. در این مرحله وراث می باید مشخصات متوفی ولیست کلیه اموال و دارایی های وی را در فرم مخصوصی به اداره دارای حوزه محل سکونت متوفی اعلام کنند و نیازی به پرداخت مالیات در این مرحله نیست.
8. کپی شناسنامه وراث
9. متقاضی انحصار وراثت می باید کپی مصدق شناسنامه وراث دیگر را علاوه بر مدارک خود تهیه و به دادگاه ارائه داده.
10. وصیت نامه اگر وجود داشته باشد.
11. رسیدگی به دعاوی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در هر مورد بر اساس قواعد همان آیین انجام می گیرد به همین دلیل در صورتی که متوفی از اقلیت های مذهبی باشد نظر مرجع مذهبی مربوطه درباره تقسیم ترکه باید همراه درخواست تقدیم شود.
12. دادخواست

بهترین وکیل ارث در سعادت آباد

مدت زمان صدور گواهی انحصاروراثت

انحصار وراثت با توجه به ارزش ماترک متفاوت است به این صورت که اگر مبلغ ماترک متوفی کمتر یک مبلغ خاص باشد شورای حل اختلاف بدون انتشار آگهی و ابلاغ برای ورثه در جلسه ای با اسناد به مدارک تقدیم شده، گواهی انحصاروراثت را صادر می کند. اما اگر ماترک طبق گواهی اظهارنامه مالیات بر ارث بیشتراز مبلغ تعیین شده باشد، در صورتی که آخرین اقامتگاه متوفی در شهر باشد با هزینه متقاضی درخواست ایشان یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شد و در صورتیکه آخرین سکونت متوفی در روستا باشد درخواست متقاضی درهمان روستا اعلام عمومی می گردد. پس از یک ماه از آگهی یا اعلام عمومی اگر اعتراضی واصل نشد، با توجه به مدارک تقدیم شده گواهی انحصاروراثت صادر میگردد. اگر در مهلت یک ماه از زمان نشر آگهی یا اعلام عمومی هر فردی که خود را ذی نفع بداند به درخواست گواهی انحصاروراثت اعتراض می کند. برای مثال اگر فردی ادعا داشته باشد که وصیتی از متوفی وجود دارد، شورای حل اختلاف با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین رسیدگی به موضوع را شروع و حکم مقتضی را صادر و اگر هم موضوع خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف باشد با اعتراض هر یک از طرفین، رسیدگی به پرونده را در شورا تا تعیین تکلیف در دادگاه صلاحیت دارمتوقف می کند.

در صورت گم کردن گواهی فوت و شناسنامه متوفی چطور انحصار وراثت کنیم؟

برای اخذ گواهی فوت و شناسنامه متوفی باید به ثبت احوال مراجع نماییم .

اگر برگه گواهی حصر وراثت مفقود شود چگونه میتوان دوباره آن را تهیه کرد؟

میتوانید ضمن مراجعه به شورای حل اختلاف با دادن مشخصات وراث و یا تاریخ آن برای گرفتن رو نوشت آن اقدام نمایید.

اگر بعضی از وراث در گرفتن گواهی انحصاروراثت همکاری نکنند

در موارد ارث و میراث باید توجه داشت که ممکن است بعضی از ورثه به هر دلیل همکاری نکنند اما جای نگرانی نیست زیرا هر ذی نفعی حتی بدون همکاری ورثه دیگر این امکان را دارد که درخواست صدور گواهی انحصاروراثت را داشته باشد.

امید لاهیجانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری، این امکان را در اختیار شما قرار داده که هر ساعت از شبانه روز در کلیه زمینه حقوقی نیاز به وکیل ارث یا مشاوره حقوقی آنلاین به صورت تلفنی یا حضوری داشته باشید در خدمت گذاری به شما عزیزان آماده باشد.

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل ارث و میراث در سعادت آباد تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل ارث در تهران به ادرس  تهران ، سعادت آباد ،  از مشاوره وکیل متخصص حقوقی استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09121144321  به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل ارث و میراث در تهران در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

وکالت دعاوی حقوقی

بهترین وکیل ستارخانبهترین وکیل ولنجکوکیل تقسیم ارث درسعادت آباد تهرانوکیل خانواده سعادت آبادوکیل خوب برای ارث در سعادت آبادوکیل خوب کیفری سعادت آبادوکیل دعاوی ارث و وصیت در شمال تهرانوکیل غرب تهرانوکیل متخصص ارث در سعادت آباد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *