حضانت فرزند

حضانت فرزند حق و در عین حال تکلیفی است که قانون برای حفظ و نگهداری کودک به والدین سپرده است.
وظیفه حفظ و نگهداری فرزندان زندگی مشترک بر عهده والدین است، اما این امکان وجود دارد که ایشان با توافق یکدیگر این وظیفه را به صورت فردی به عهده گرفته و انجام دهند، حال اگر توافق وجود نداشت قانون حضانت فرزندان تا سن هفت سالگی را وظیفه مادر و بعد از آن را به عهده پدر گذاشته است، البته در این میان تفاوتی بین دختر و پسر وجود دارد. به این وصف که دختر بعد از هفت سالگی تا 9 سالگی که سن بلوغ است. به مدت 2 سال نزد پدر می ماند و پس از آن به تشخیص خود پدر و یا مادر را جهت ادامه زندگی انتخاب می کند، درخصوص پسر پس از سن هفت سالگی تا سن 15 سالگی با پدر زندگی کرده و پس از آن به انتخاب خود ادامه زندگی با پدر و یا مادر را انتخاب می کند.

سلب حضانت فرزند از پدر یا مادر

حق حضانتی که به عهده والدین است ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشاوندان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود. در این زمینه قانون مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت فرزند اتخاذ نماید. مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:
• اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر، قمار
• اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا
• ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی
• سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری، قاچاق
• تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

چنانچه مادر در دورانی که حضانت با اوست ازدواج نماید و یا اینکه عدم صلاحیت او را زوج اثبات نماید مواردی که فوق ذکر شد می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد . هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد. ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگه‌داری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است .

حضانت فرزند قبل از طلاق

قبل از طلاق حضانت فرزند به عهده ی هر دوی والدین است، اما همانطور که قبلاً گفته شد، حضانت فرزندان چه دختر و چه پسر تا سن هفت سالگی با مادر و سپس با پدر است.

حضانت فرزند در طلاق توافقی

همان طور که از نام این نوع طلاق معلوم است تمامی مسائل فی مابین زوجین در این نوع طلاق قابل مذاکره است، حضانت فرزند پسر یا دختر تا سن هفت سالگی با مادر و بعد از آن طبق قانون با پدر است اما این مانع از این نیست که زوجین خلاف این را توافق کنند و بطور مثال حضانت فرزندان کلاً به پدر و یا مادر داده شود.

بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند

حضانت فرزند طبق ماده 1168 قانون مدنی هم حق است و هم تکلیف ابوین . بنابراین اگر زوجه بخواهد در مقابل انتقال حضانت از ناحیه زوج مهرش را ببخشد در این فرض نظرات حقوقدانان متفاوت است اما در رویه قضایی غالبا بخشیدن مهریه در قبال طلاق مورد نظر قرار می گیرد (طلاق خلعی ) و نه حضانت و لیکن زوجین می توانند نسبت به این مهم که پس از طلاق حضانت با کدامیک از طرفین باشد با یکدیگر توافق نمایند و در رویه این مورد پذیرش می باشد.

مدارک لازم برای دریافت حضانت توسط وکیل

1) سند طلاق
2) اصل شناسنامه
3) کپی کارت ملی
4) در صورتیکه طلاق از نوع طلاق توافقی باشد، ارائه نسخه ای از توافقات زوجین الزامی می باشد.

مراحل دادخواست حضانت فرزند

برای ثبت دادخواست حضانت فرزند مشترک همانند دعاوی دیگر باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود. مدارک لازم برای ثبت این دادخواست، اصل شناسنامه و کارت ملی خواهان، شناسنامه فرزند و نیز اصل سند طلاق و سایر دلایل برای اثبات عدم صلاحیت خوانده است.
در صورتی که طلاق به صورت توافقی بوده باشد، دادنامه طلاق توافقی و یا توافقنامه بین زوجین که نشان دهنده فرد پذیرنده حضانت است، بسیار مهم می‌باشد.
در صورتی که طلاق بر اساس وکالتنامه انجام شده باشد، چنانچه در وکالتنامه تکلیف حضانت فرزند مشخص شده باشد، باید ضمیمه دادخواست گردد.
پس از ثبت دادخواست، پرونده به دادگاه صالح ارجاع شده و دادگاه با درنظر گرفتن تمامی مدارک، شرایط سنی فرزندان، شرایط سالب حضانت اقدام به صدور رای به نفع یکی از والدین می‌نماید.
چنانچه حضانت بر عهده یکی از والدین نهاده شود، برای طرف مقابل حق ملاقات تعیین می‌گردد که به طور معمول بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت در هفته می‌باشد.

شرایط دریافت حضانت فرزند توسط والدین

شرایط اساسی برای در اختیار گرفتن حضانت توسط پدر یا مادر پس از طلاق عبارتند از:

1) سلامت عقلی و روانی
2) توانایی جسمانی و عملی برای نگهداری فرزند
3) مسلمان بودن
4) عدم ابتدا به بیماری‌های واگیردار و نیز سلامت جسمانی و نداشتن معلولیت موثر
5) تامین محل سکونت امن و ثابت
6) عدم ازدواج زن در صورتی که خواهان حضانت باشد.

امید لاهیجانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری، این امکان را در اختیار شما قرار داده که هر ساعت از شبانه روز در زمینه حضانت نیاز به مشاوره به صورت تلفنی یا حضوری با وکیل پایه یک دادگستری یا مشاوره حقوقی آنلاین داشته باشید در خدمت گذاری به شما عزیزان آماده باشد.

شرایط حضانت فرزند بعد از فوت یکی از والدین

طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی: درصورتی که به علت طلاق یابه هرجهت دیگر والدین کودک دریک منزل زندگی مشترک نداشته باشند هریک از والدین که کودک تحت حضانت اونمی باشد حق ملاقات کودک خود را دارد، تعیین زمان ومکان ملاقات وسایرجزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین والدین با دادگاه می باشد.

البته باید خاطر نشان کرد که اجداد پدری و مادری حق ملاقات با نوه خود را دارند.

در مورد خروج طفل از کشور بدون رضایت والدین یا اجازه دادگاه ممنوع است وبه شخصی که حضانت با اوست اجازه داده نمی شود که محل سکونت طفل را تغییر داهد.

طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی: درصورت فوت یکی از والدین حضانت فرزند باشخصی است که در قید حیات است، هرچند متوفی پدر فرزند بوده وبرای اوقیم معین کرده باشد.

ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی اینگونه مقرر کرده است که: کودک را نمی توان از والدین و یا از پدرو یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر درصورت وجودعلت قانونی
براساس ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی: طفل باید مطیع والدین خود باشد ودرهرسنی که باشد باید به آنهااحترام بگذارد.

پدر و مادر می توانند کودک را مجبور کنند تا در محل انتخاب شده آنها زندگی کند و به حکم دادگاه او را به خانه پدری بازگردانند، همچنین اختیار پدر یا مادری که به تنهایی حضانت کودک را به عهده دارد.

همچنین ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی اینگونه مقرر کرده است: والدین مکلف هستندکه درحدود توانائی خود به ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنهارا مهمل بگذارند.

تربیت فرزند را پدر و مادر به اشتراک به عهده دارند و حق تقدم مادر ویژه نگاهداری است، طبق نظر بعضی از حقوقدانان اگر در اثر نقض تربیت، کودک خسارتی به دیگران وارد کرد مسئولیت خسارات به عهده والدین است.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید با یک مشاور حقوقی کاردان و یا وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور حقوقی مشورت کنید. با انتخاب یک وکیل پایه یک می توان این مشکلات حقوقی را حل کرد، خواه او یک وکیل آنلاین باشد یا یک وکیل خانواده.

شرایط ملاقات طفل پس از طلاق

درزمان طلاق دادگاه درمورد اینکه حق حضانت طفل که برعهده پدر یامادر قرار گیرد، تصمیم لازم را اتخاذ می کند.

همچنین در مورد نحوه ی ملاقات و زمان و مکان آن نیز اظهار نظر و تعیین تکلیف می نماید. طبق ماده 1174 قانون مدنی: هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. چنانچه این موارد درحکم دادگاه لحاظ نشده باشد، هریک ازپدر و مادر می تواند دادخواستی به دادگاه تقدیم کند. تصمیم گیری در موارد فوق را خواستار شود. درقانون حمایت خانواده پیش بینی شده که دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال رابا توجه به وضع اخلاقی ومالی طرفین معین کند. اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند، ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص نماید. همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین کند.

دادگاه رسیدگی به دعاوی حضانت فرزند

به موجب بند و لوایح قانونی زیر:

بند 7 ماده واحده ی قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی
ماده 4 لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381
بند ب ماده 4 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب بهمن 1380
حق حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

حضانت فرزند یکی از پروند‌ه‌هایی است که به دلیل علاقه دو طرف دعوا به فرزند خود همواره دارای پیچیدگی است. در این جا استفاده از مشاوره حقوقی و ارجاع کار به وکیل متخصص موجب پیشرفت بهتر و سریعتر پرونده می‌گردد. چرا که وکیل حضانت به دور از احساسات و با سلاح قانون سعی در احقاق حق موکل خود و به خصوص مصلحت طفل دارد.

امید لاهیجانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری، تاکنون دعاوی بسیاری در زمینه حضانت فرزند پیگیری نموده که آمار ۹۸ درصدی پیروزی در این پرونده‌ها نشان تخصص و آگاهی و قدرت این وکیل می‌باشد. شما عزیزان برای برقراری ارتباط و دریافت مشاوره حقوقی حضانت می توانید با شماره 09121144321  تماس بگیرید.

وکالت دعاوی خانواده

بهترین وکیل ستارخانبهترین وکیل ولنجکوکیل تخصصی امور کیفری و جزایی سعادت آبادوکیل تخصصی طلاق در سعادت آبادوکیل تصادفات رانندگی سعادت آبادوکیل حضانت فرزند در سعادت آباد تهرانوکیل خانواده سعادت آبادوکیل خوب برای طلاق تهرانوکیل دعاوی ارث و وصیت در شمال تهرانوکیل متخصص تنظیم لایحه دفاعیه سعادت آباد تهران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *